Sommerkursus i livskvalitet 2023

Sommerkursus i livskvalitet 2023 – uge 29, Kurrebo

Cancel you contract with mom and dad!

 

Mennesket har to lag: Sindet og livet. Alt godt kommer fra livet, alt ond fra sindet.

Med sindet mener jeg her det konditionerede sind: alt det vi har lært om os selv, andre mennesker og om verden.

Der findes også et andet sind, et lynhurtigt, superintelligent sind, som hjælper os til at kende og forstå alting. Inderne kalder det lys-sindet, ”lightmind” eller ”the satvic mind”. Dette sind findes i livet, og viser sig først når det konditionerede sind er opløst og ude af verden.

Det konditionerede sind består af tanker vi er kommet til at tro på igennem livet – tanker som ikke er sande.

I starten af livet vælger vi vores livsformål som vores første tanke vi tror på. Livsformålet definerer vores grund-talent. Fra det tidspunkt af handler vores liv om at realisere dette formål, så vi kan give vores gave til verden.

Imidlertid møder vi snart en vanskelig realitet i form af vores forældre, som ofte er neurotiske og halvskøre. Vi tilpasser os forældrene for at kunne få deres støtte og kærlighed og overleve i verden.

Tilpasningen er aktiv; vi bygger os selv om så vi kan passe til vores forældre.

Vi starter som en enkelt bevidst celle. Denne celle er som andre celler en del af livets hav, det store liv, hvoraf alt levende er en fuldstændigt integreret del. Men for at passe til vores forældre må vi falde fra den guddommelige bevidstheds til personens mere begrænsede niveau.

Faldet sket i starten gennem hvad vi oplever som en dialog med vores forældre. Dialogen tager form af en kontrakt vi laver med vores forældre. Kontrakten er en aftale om de vilkår vi underkaster os som pris for vores liv.

Kontrakten definere vores første menneskelige identitet og binder os ofte til at være små, tjenende, mindre vigtige end vores forældre osv. For at få vores frihed og livskraft tilbage er vi nødt til at bryde denne kontrakt. Vi er nødt til at komme ud af den.

Den enkleste vej ud af den er forståelsen af at kontrakten aldrig var lavet imellem os og vores forældre, men alene mellem os og ideen om vores forældre. Vi gennemfører dialogen om vores livsbetingelser med forestillede forældre. Dialogen tager sit indhold fra vores medfødte tendenser til at tro på negative tanker – det som i Indien kaldes ”karma”.

For kontrakten fra starten var illusorisk betyder den klare forståelse af dens natur, form og indhold at kontrakten bliver slettet (cancelleret) automatisk.

Når vi lykkes med at genopleve vores tidligste tid i livet – tiden i livmoderen – kommer sandhed og frihed til os igennem forståelsen af hvad der skete.

På kurset anvender vi teknikker til spontan regresion, som hippokratisk mind-body medicin, spitiruelt breathwork, vipassana meditation osv.

Formlen der arbejdes efter er den velkendte formel for holistisk healing: Mærk, erkend, giv slip.

Mærk alle de fortrængte følelser, genoplev og forstå hvad der skete, og giv slip på al usand læring du tog i form af tanker du kom til at tro på. Dette er vejen ud af det konditionerede sind, som allerede oldtidens læger som Hippokrates talte og skrev om.

Kursus ledelse: Søren Ventegodt MD EU.MSc-CAM og psykoterapeut Paulina Kordova

Sted: Kurrebo, Sånnahult Kurrebo 4, den store hal. Indkvartering på dobbeltværelse/dorm

Form: Kurset er et internatkursus med overnatning og 3 vegetariske måltider dagligt.

Tid: Uge 29 (datoer) mandag kl. 10.00 til fredag kl. 17.00.

Påklædning: Komfortabelt sommertøj, løst tøj til terapi og kropsarbejde. Husk badetøj. Massage o.l. teknikker kan gøres nøgne hvis man ønsker det. Sex mellem kursister er ikke tilladt under kurset, og kropslige, psykologiske og seksuelle grænser skal respekteres. Upassende adfærd medfører bortvisning uden refussion af kursusfee.

Kursusfee: 600 EURO/7000 SEK/4500DKK for alt inkl. ophold og fortæring.

Om Søren Ventegodt

Søren Ventegodt er uddannet læge og har også en mastergrad i psykosocial og komplementær medicin, herunder psykoanalyse og sexologi. Han har arbejdet med livskvalitet og holistisk medicin siden 1990 hvor han blev leder af Forskningscenter for Livskvalitet på Rigshospitalet i København, et forskningscenter han stadig i dag er leder af. Han har publiceret over 250 videnskabelige artikler (se Søren Ventegodt på www.researchgate.net) og er forfatter til 25 bøger, heraf 8 store lærebøger om evidensbaseret holistisk medicine. Hans forskningsarbejde rummer teorier for livskvalitet og lykke, fysisk, psykisk og seksuel sundhed, teorier for menneskets eksistens, talenter, bevidsthed og underbevidsthed. Derudover har Søren Ventegodt publiceret analyser af en række oprindelige medicinske systemer fra alle verdens kontinenter. Søren Ventegodt er 62 år gammel, kæreste med Paulina, og far til Alexander og Athena Rose. Han leder til dagligt Forskningsklinik for Holistisk Medicin i Danmark og det holistiske retreat center i Elsebråne i Sydsverige. Han har deponeret sin lægeautorisation og fungerer som alternativ behandler i Danmark.

Comments are closed