1 Om behandling med holistisk medicin og sexologi

Evidensbaseret mind-body therapy af typen klinisk holistisk medicin (CHM)

Holistisk behandling (CHM) kombinerer samtaleterapi og kropsterapi og denne type behandling kaldes ofte for mind-body medicine eller body psychotherapy.
Holistisk medicin er en oprindelig form for medicin, der i årtusinder har været anvendt i Europa1. I dag regnes den for ”alternativ behandling” (CAM). Mind-body medicine er videnskabeligt veletableret og anerkendt i mange dele af verden2,3,4; mind-body medicine en således en del af curriculum på de fleste lægeskoler i USA2. Josephine Briggs, M.D., som er Director of NIH’s National Center for Complementary and Alternative Medicine roser netop mind-body medicine for at være sikker for patienterne3: “… these approaches appear to evoke substantial patient interest, and particularly as implemented in health care settings, relative few safety concerns”.
En række nye metaanalyser5-8 har dokumenteret behandlingseffekten for følelsesforløsende psykoterapi (STPP) som er en del af den holistiske terapi (CHM), der tilbydes i Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi. Denne form for terapi er fundet effektiv ved både fysiske, psykiske og psykiatriske sygdomssymptomer og ved sociale tilpasningsproblemer. Abbass et al.5 har denne opgørelse:

RESULTS: A total of 23 studies met the inclusion criteria and covered a broad range of somatic disorders. Thirteen were RCTs and 10 were case series with pre-post outcome assessment. Of the included studies, 21/23 (91.3%), 11/12 (91.6%), 16/19 (76.2%) and 7/9 (77.8%) reported significant or possible effects on physical symptoms, psychological symptoms, social-occupational function and healthcare utilization respectively. Meta-analysis was possible for 14 studies and revealed significant effects on physical symptoms, psychiatric symptoms and social adjustment which were maintained in long-term follow-up. Random-effect modeling attenuated some of these relationships. There was a 54% greater treatment retention in the STPP group versus controls.

Det fremgår af dette studie, at over 90% af alle studier, der fandtes at være af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne indgå i analysen (heriblandt også dokumentationen fra vores egen klinik) – viste at terapien afhjælper sygdomssymptomerne ved en lang række milde og alvorlige fysiske lidelser såvel som ved milde psykologiske og alvorlige psykiatriske lidelser. Denne artikel er listet i PubMed og overholder således Sundhedsstyrelsens krav til videnskabelig dokumentation af alternativ behandling.

Mange læger og forskere mener i dag, at behandling og forebyggelse med alternativ medicin ved mange sygdomme og lidelser er både mindre farlig og mere effektiv end behandling med kemisk medicin og kirurgi3-20 (se også 37) ,og ikke mindst toneangivende læger og forskere som Deepak Chopra, Dean Ornish og Andrew Veil4 gør opmærksom på fordelene ved alternativ behandling frem for behandlingen med kemisk medicin og kirurgi.
Holistisk behandling, som den der tilbydes i Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi (CHM), er altså både i internationale studier5-20 og i vores egen klinik 21-26,32 videnskabeligt dokumenteret at være effektiv ved oplevelsen af:

Ø Fysisk sygdom5,21,32 [link]
Ø Psykisk sygdom5-8,21,32 [link]
Ø Seksuelle problemer19,23,32[link]
Ø Lavt selvværd5-8,24,32 [link]
Ø Lav livskvalitet5-8,25,32 [link]
Ø Dårlig arbejdsevne5-8,26,32 [link]

Terapiens effekt og sikkerhed for patienterne er altså evidensbaseret, dvs. videnskabeligt dokumenteret1-27,32.
Hver anden patient, der siden 2004 er kommet i Forskningsklinik for holistisk medicin og sexologi, har oplevet at få løst sine problemer; i gennemsnit tog behandlingen et år og ca. 20 timers terapi21-26.
Det er videnskabeligt dokumenteret, at der ikke er væsentlige bivirkninger ved holistisk terapi, hverken ved samtaleterapi eller ved kropsterapi (blide former), herunder sexologisk behandling4,17,19,20,30,32-35.
Det grundlæggende, klassiske princip bag holistisk medicin er, at det er dig selv der helbreder dig selv30-32. Du får under behandlingen hjælp til at lære dig selv bedre at kende. Behandlingen er derfor i bund og grund en støtte til selv-udforskning og selv-udvikling. Behandleren undersøger sammen med dig hvad der er i vejen med dig, og i den nye forståelse du får, bliver du mere hel, velfungerende, lykkelig og rask1-32. På engelsk kaldes dette ofte for clinical medicine31.
Holistisk medicin har været anvendt i mindst 2300 år, og er første gang videnskabelige beskrevet af Hippocrates og hans studenter1.
Den holistiske behandling, som tilbydes, er beskrevet i bogen Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen, som fås i boghandlen, eller i vores internetboghandel som PDF [link]. Vaginal akupressur (vaginal fysioterapi) er videnskabeligt beskrevet og dokumenteret bl.a. af Bø et al.19 og populært beskrevet i håndbogen i vaginal akupressur ”Den lille vaginale”36.
Al behandling i klinikken gennemføres som del i forskningsprojektet Livskvalitet og Sygdomsårsager, beskrevet i Open Research Protocol for Clinical Holistic Medicine32.
Behandlingen udføres efter de etiske standarder fastlagt af International Society for Holistic health33.
Det er blevet kritiseret at Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi anvender ”før og efter undersøgelser” af patienterne i stedet for lodtrækningsforsøg til at dokumentere behandlingseffekten; i denne forbindelse gøres opmærksom på, at det er vores opfattelse, at der er så alvorlige problemer med den RCT-metode, som almindeligvis anvendes til dokumentation af den kemiske medicin, at det i det hele taget ikke er tilrådeligt at anvende denne metode til videnskabelig dokumentation af behandlingseffekt37-39.
Peter Gøtzsche fandt således i sin doktorgrad om RCT-metoden, at man måtte opfatte artikler om behandlingseffekt baseret på denne metode som ”reklame” for medicinalindustriens produkter og ikke som videnskabeligt gyldig dokumentation37. I erkendelse af faren for alvorligt bias ved RCT-metoden er flere og flere forskere begyndt at kigge lige så meget på ”før og efter forsøg” som på RCT-forsøg(se fx 5-8) og tillægge disse forsøg lige så meget videnskabelig vægt.

LINKS:

 Videnskabelig dokumentation [link]
 Se forsøgsprotokollen [link]
 Testamonials fra patienterne [link]
 Skriftlig patientinformation – Livskvalitet som medicin [link]
 Spørgeskema til alle patienter før og efter behandlingen (QOL10) og skriftligt samtykke til behandling og deltagelse i forskning [link]

Referencer
1. Jones WHS. Hippocrates, Vol. I-IV. London: William Heinemann, 1923-1931.
2. Wetzel, M.S., Eisenberg, D.M, and Kaptchuk, T.J. (1998) Courses involving complementary and alternative medicine at US medical schools. JAMA 280(9), 784-787.
3. Briggs JP. Clinical Essentials: XII Complementary, Alternative, and Integrative Medicine 2010http://www.acpmedicine.com/acpmedicine/institutional/tableOfContent.action (Accessed 2010-20-24) (Side 10)
4. Deepak Chopra D , Ornish D, Roy R And Weil A. Alternative’ Medicine Is Mainstream. The evidence is mounting that diet and lifestyle are the best cures for our worst afflictions. Wall Street Journal 2010-01-09http://online.wsj.com/article/SB123146318996466585.html (Accessed 2010-10-24)
5. Abbass A, Kisely S, Kroenke K. Short-term psychodynamic psychotherapy for somatic disorders. Systematic review and meta-analysis of clinical trials.Psychother Psychosom. 2009;78(5):265-74.
6. Leichsenring F, Rabung S, Leibing E. The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2004;61(12):1208-16.
7. Leichsenring F. Are psychodynamic and psychoanalytic therapies effective?: A review of empirical data. Int J Psychoanal 2005;86(Pt 3):841-68.
8. Leichsenring F, Leibing E. Psychodynamic psychotherapy: a systematic review of techniques, indications and empirical evidence. Psychol Psychother 2007;80(Pt 2):217-28.
9. Fernros L, Furhoff AK, Wändell PE. Quality of life of participants in a mind-body-based self-development course: a descriptive study. Qual Life Res 2005;14(2):521-8.
10. Fernros L, Furhoff AK, Wändell PE. Improving quality of life using compound mind-body therapies: evaluation of a course intervention with body movement and breath therapy, guided imagery, chakra experiencing and mindfulness meditation. Qual Life Res 2008;17(3):367-76.
11. Fernros, L. Improving quality of life with body-mind therapies. The evaluation of a course intervention for personal self-awareness and development. Dissertation. Stockholm: Karolinska Institutet, 2009. Accessed 01 Mar 2009. URL: http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-356-8/
12. Spiegel D, Bloom JR, Kraemer HC, Gottheil E. Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. Lancet 1989;2(8668):888–91.
13. Ornish D, Brown SE, Scherwitz LW, Billings JH, Armstrong WT, Ports TA, et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? Lancet 1990;336(8708):129–33.
14. Ornish D. Love and survival. The scientific basis for the healing power of intimacy. Perennial, NY: HarperCollins 1999.
15. Harrington A. The cure within: a history of mind-body medicine. New York: WW Norton, 2008.
16. Goleman D, Gurin J, Connellan H. Mind, body medicine: How to use your mind for better health. New York: Consumer Reports Books, 1993.
17. Sobel DS. Mind matters, money matters: The cost-effectiveness of mind/body medicine. JAMA 2000;284(13):1704.
18. Astin JA, Shapiro SL, Eisenberg DM, Forys KL. Mindbody medicine: State of the science, implications for practice. J Am Board Fam Pract 2003;16:131-47.
19. Bø K, Berghmans B, Mørkved S, Van Kampen M. Evidence-based physical physical therapy for the pelvic floor. Bridging science and clinical practice. New York: Butterworth Heinemann Elsevier, 2007.
20. Vickers A, Zollman C. ABC of complementary medicine. Massage therapies. BMJ 1999;319(7219):1254-7.
21. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced physical illness and chronic pain. ScientificWorldJournal 2007;7:310-6.
22. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced mental illness.ScientificWorldJournal 2007;7:306-9.
23. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced impaired sexual functioning. ScientificWorldJournal 2007;7:324-9.
24. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Self-reported low self-esteem. Intervention and follow-up in a clinical setting. ScientificWorldJournal 2007;7:299- 305.
25. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) improves quality of life, health, and ability by induction of Antonovsky-salutogenesis. ScientificWorldJournal 2007;7:317-23.
26. Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. Clinical holistic medicine in the recovery of working ability. A study using Antonovsky salutogenesis. Int J Disabil Hum Dev 2008;7(2):219-22.
27. Ventegodt S, Merrick J. Side effects and adverse events of non-drug medicine (nonpharmacological CAM). J Complement Integr Med, 2009; 6 (1) 1-32
28. Ventegodt S. Livskvalitet – at erobre livets mening og blive rask igen. Copenhagen: Forskningscentrets Forlag, 1995.
29. Ventegodt S. Livskvalitet som medicin. Copenhagen: Forskningscenterets Forlag, 2001.
30. Ventegodt S. Bevidsthedsmedicin – set gennem lægejournalen. Copenhagen: Forskningscenterets Forlag, 2003.
31. Ventegodt S, Andersen NJ, Kandel I, Merrick J. Clinical medicine and psychodynamic psycho-therapy. Evaluation of the patient before intervention. J Altern Med Res 2009;1(3). [in press].
32. Ventegodt S, Andersen NJ, Kandel I, Merrick J. The open source protocol of clinical holistic medicine. J Altern Med Res 2009;1(2), 129-44.
33. de Vibe M, Bell E, Merrick J, Omar HA, Ventegodt S. Ethics and holistic healthcare practice. Int J Child Health Human Dev 2008;1(1):23-8.
34. Ventegodt S, Merrick J. Meta-analysis of positive effects, side effects and adverse events of holistic mind-body medicine (clinical holistic medicine): experience from Denmark, Sweden, United Kingdom and Germany. Int J Adolesc Med Health. 2009 Oct-Dec;21(4):441-56.
35. Allmer C, Ventegodt S, Kandel I, Merrick J. Positive effects, side effects, and adverse events of clinical holistic medicine. A review of Gerda Boyesen’s nonpharmaceutical mind-body medicine (biodynamic body-psychotherapy) at two centers in the United Kingdom and Germany. Int J Adolesc Med Health. 2009 Jul-Sep;21(3):281-97.
36. Ventegodt S. “Den lille vaginale”. Håndbog i vaginal akupressur. København: Livskvalitetsforlaget ApS. 2010.
37. Gøtzsches P. Bias in double-blind trials. Dan Med Bull 1990;37:329-336.
38. Ventegodt S, Andersen NJ, Brom B, Merrick J, Greydanus DE. Evidence-based medicine: Four fundamental problems with the randomised clinical trial (RCT) used to document chemical medicine. Int J Adolesc Med Health 2009;21(4):485-96.
39. Ventegodt S, Merrick J. A review of the Danish National Drug Directory: Who provides the data for the register? Int J Adolesc Med Health 2010;22(2):197-212.

Comments are closed