2 Behandling af fysiske lidelser med holistisk medicin

Af Søren Ventegodt 2010-02-01

Holistisk medicin er den klassiske behandling for fysisk sygdom i Europa. Den blev gjort videnskabelig af Hippocrates og hans elever på øen Kos i Grækenland år 300 f. k. Omkring 70 velbevarede bøger fra den tid beskriver metoderne, som stadig i dag anvendes over hele verden1.

Holistisk medicin kaldes også mind-body medicine, fordi den kombinerer samtale terapi og kropsterapi, hvilket allerede Grækerne opdagede gør den meget effektiv.

Mange opfatter den holistiske medicin som mindre effektiv end biomedicin, men det er der intet, der tyder på, at den skulle være, når man læser den videnskabelige litteratur2. Og en stor fordel ved den holistiske medicin, som også grækerne forstod at værdsætte, er at der ikke er væsentlige bivirkninger ved metoden3. Kemisk medicin indebærer derimod altid en risiko for bivirkninger.

Holistisk medicin er i en række studier fundet egnet til at helbrede patienter med en lang række lidelser, fx kroniske smerter, allergi og eksem, kroniske infektioner og dårligt hjerte. I nogle studier har man også fundet en livskvalitetsforbedrende og livsforlængende behandling af kræft2, selv om denne behandling stadig må opfattes som værende på forsøgsstadiet.

Der forskes i disse år intensivt i holistisk medicin – også kaldet “livskvalitet som medicin” – over hele verden, idet man stadig ikke kender behandlingseffekten ved en række konkrete sygdomme og lidelser.

Forskningsklinik for holistisk medicin og sexologi har siden år 2000 behandlet patienter med fysiske sygdomme, både akutte patienter, og kroniske patienter. Behandlingsformen er især populær blandt de mange patienter, der oplever ikke at blive helbredt eller hjulpet tilstrækkeligt af den biomedicinske læges farmaka.

Behandlingen består af en kombination af samtaleterapi og kropsterapi, og har til hensigt at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre, idet teorien siger at sygdom skyldes manglende selvindsigt og balance i livet.

Sammen undersøger vi hvad det er der er galt med dig, og i takt med at du forstår hvordan du – ubevidst – gør dig selv syg, bliver du rask igen.

Metoden er meget effektiv, idet omkring halvdelen af patienterne (NNT=2) bliver raske efter et års terapi4. Det svarer til omkring 20 behandlingssessioner.

Vi anbefaler altid patienterne også at arbejde med personlig udvikling, fx ved deltagelse i Sommerkursus i Livskvalitet [link], der ofte kan spare dig for mange ugers terapi.

Al behandling ved Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi foregår som led i vores forsøg med Klinisk Holistisk Medicin, jf. forsøgsprotokollen5 [link].

 

 

Ring og få en snak om dine muligheder for at blive hjulpet på telefon 33 14 11 13.

Terapien koster 700 kr./behandlings session (50 min). Studerende får 50% rabat.

Du kan også skriv lidt om dine problemer til Søren Ventegodt på e-mail: ventegodt@livskvalitet.org.

 

 

Referencer

  1. Jones WHS. Hippocrates, Vol. I-IV. London: William Heinemann, 1923-1931.
  2. Ventegodt S, Andersen NJ, Kandel I, Merrick J. Effect, side effects and adverse events of non-pharmaceutical medicine. A review. Int J Disabil Hum Dev 2009;8(3):227-35.
  3. Ventegodt S, Merrick J. Side effects and adverse events of non-drug medicine (nonpharmacological CAM). J Complement Integr Med, 2009; 6 (1) 1-32
  4. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced physical illness and chronic pain. ScientificWorldJournal 2007;7:310-6.
  5. Ventegodt S, Andersen NJ, Kandel I, Merrick J. The open source protocol of clinical holistic medicine. J Altern Med Res 2009;1(2), 129-44.

 

Comments are closed