Uddannelse

Nordic School of Holistic Medicine

 

Vil du være holistisk læge/behandler?

Vil du arbejde på Sundhedshospitalet ApS om 4 år?

Efter 14 års forskningsarbejde inden for livskvalitet og selvhelbredelse starter vi nu den første integrerede uddannelse til holistisk behandler, der på en gang giver dig kompetence indenfor kropsterapi, psykoterapi, coaching/livsfilosofisk vejledning og sexologi.

Opstart: Der optages løbende nye elever på uddannelsen.

Hver år uddannes omkring 1000 nye alternative behandlere i Danmark, især som kropsterapeuter, psykoterapeuter, healere og coaches/livsvejledere. Hvert år går 100.000 nye patienter i alternativ behandling, for tiden omkring 800.000 danskere. Samtidig stiger udgiften til lægeordineret medicin 10-20% hvert år. Imidlertid har dette ikke betydet noget opsving i folkesundheden. Faktisk bliver vi ikke i disse år sundere, snarere tværtimod. Stadigt flere bliver overvægtige, hver femte barn spiser medicin mod kroniske smerter, hver 5. ung har overvejet at tage sit eget liv, og hver 10. ung pige lider af den ?nye? sygdom vulvodyni ? kroniske smerter i kønsorganerne, der umuliggør et naturligt sexliv. Den store dræber, kræften, har vi heller ikke fået bugt med. Lige så mange 28- og 35-årige kvinder dør af brystkræft i dag som for 30 år siden.

Hvis du ønsker at gøre en forskel i verden er det derfor vigtigt at du alvorligt overvejer, på hvilken måde du vil gøre det. Du kan formentlig blive læge hvis du virkelig vil, men læger og deres medicin gør kun en meget begrænset forskel, idet de fleste patienter ikke bliver kureret af biomedicinen; det er derfor omkring hver anden dansker har en kronisk sygdom.

Vil du være alternativ behandler, kan du fokusere på et enkelt vigtigt aspekt, og blive ekspert i dette, fx tidligere liv, kost, balancering af livsenergi etc. Eller du kan arbejde med patientens helhed, og som bredt uddannet holistisk behandler trække mere direkte på patientens selvhelbredende ressourcer. holistisk medicin ? som er holistisk eksistentiel terapi – handler om at hele og helbrede livet fra det dybeste niveau i mennesket. Det handler om på samme tid at forbedret livskvalitet, helbred, funktions- og arbejdsevne. Og denne opgradering af hele mennesket kan kun finde sted gennem en udvikling af menneskets grundlæggende bevidsthed.

Som holistisk læge/behandler arbejder du samtidigt på alle niveauer i mennesket. Du arbejder med sjæl og ånd, med sind, følelser, krop og seksualitet. At arbejde holistisk kræver derfor at du selv er på plads som menneske. Det er ikke enkelt; ofte kræves mange års personlig udvikling, for at blive en rigtig god holistisk terapeut. Den vigtigste del af uddannelsen kommer derfor også til at handle om dig og din egen personlig udvikling.

For at blive en rigtig god behandler må du naturligvis også kende kroppen og dens funktioner, du må forstå sindet, hjernen og bevidstheden, og du må kende og kunne rumme alle de forskellige følelser. Du må forstå og kunne genkende menneskers karakter og livsformål. Du må kunne leve dig ind i et andet menneskes liv: det psykiske, fysiske, eksistentielle og seksuelle tilstand.

For os er det afgørende vigtigt at den holistiske medicin vi anvender og underviser i nu, med mange videnskabelige arbejder, der beskriver behandlingen, dokumentere effekten, og en serie teorier, der forklarer heling, eksistens og personlig udvikling, er blevet en systematisk videnskab. Der er derfor også en masse teori, som den studerende må lære at kende, for Guds skyld ikke som tør teori der læres udenad, men som levet og oplevet praksis. Intet er så praktisk som en god teori. At gøre al indlæring, selv af den sværeste teori, oplevelsesbaseret, er vores fornemmeste ambition som lærere.

At kende sin begrænsning er noget af det afgørende vigtige for ens succes som behandler, og noget af det sværeste. Når du er færdig som behandler hos os vil du, når du sidder over for din patient, vide om det der patienten fejler er noget du selv kan gøre noget ved som holistisk behandler, eller om der kræves anden fx akut medicinsk, kirurgisk eller psykiatrisk behandling. At kunne stille en præcis diagnose er livsnødvendigt for at undgå at lave alvorlige fejl som behandler.

Dernæst må du kunne lægge en behandlingsplan, og finde ud af præcist hvad der skal til for at denne patient bliver rask, herunder hvilken supplerende terapi og kontrol patienten behøver (fx blodprøvekontrol hos egen læge). Mange gange vil du opleve at en kronisk patient har været hos 5 speciallæger og 10 alternative behandlere før vedkommende kommer til dig; her er der særlige udfordringer, for måske må du opfinde en helt ny kur til denne patient, der åbenbart ikke retter sig på standardbehandlingen; måske må du først aflære patienten hundredvis af unoder, som han eller hun har samlet op i den tidligere uvirksomme terapi, før I kan komme videre sammen.

At kunne opfinde sine egne behandlinger kræver et dybt kendskab til og forståelse af helingsprocessen og mennesket. Gennem de 4 års uddannelse udvikler vi denne forståelse til perfektion, først ved at arbejde på og med hinanden og hjælpe hinanden til personlig vækst, derefter ved at være ?holdere?, altså støttepersoner, ved behandlinger, dernæst igen ved at lave superviserede behandlinger af egne patienter, og endelig ved at arbejde på egen hånd som behandler hvor du må dokumentere gode resultater.

Eksamen holdes hvert andet år, første eksamen handler, med udgangspunkt i dig selv, om din forståelse af mennesket, dets krop, sind, ånd, følelser og seksualitet. Efter denne eksamen er du ?Holistisk terapeut; Niveau I: Holder?; hvor vi regner med at du er god nok inden for de fire terapeutisk hovedområder krop, sind, ånd og seksualitet, og kan tage eksamen i områderne kropsterapi, psykoterapi og livsfilosofisk vejledning. Afsluttende eksamen efter fire år handler om din evne til at hjælpe din patient til at blive rask, lykkelig og velfungerende. Du aflægger nu Hippokrates? originale lægeløfte og får dit diplom som holistisk behandler. Du mestrer nu den holistisk behandlings principper og praksis, og kan hjælpe patienter med de almindelige sygdomme og lidelser, herunder eksistentielle problemer og seksuelle vanskeligheder. Du kan desuden hjælpe højt motiverede (exceptionelle) patient til at blive raske igen fra kroniske smerter, dårligt hjerte, kræft og psykiske lidelser. Du skal dokumentere dine resultater gennem den gode lægejournal og gennem systematiske målinger med spørgeskema før, efter (og om muligt også 1 år efter) behandlingen. Består du ikke eksamen som holistisk læge/behandler vil du kunne få dokumentation på de fag du har været igennem og eksamener du har bestået.

Bemærk at du kun må bruge beskyttede titler som læge eller fysioterapeut, hvis du har en lægeuddannelse i forvejen; eksamen fra vores uddannelse giver dig diplom på at du kan benytte følgende titler: holistisk læge/behandler/terapeut. Ved uddannelsens begyndelse forpligter du dig ved din underskift til ikke at bruge disse titler uden diplom fra os.

Har du lyst til at stifte nærmere bekendtskab med den videnskabelige holistiske medicin er vores 4 sommerkurser i personlig udvikling ?Livsfilosofi der helbreder I-IV? en god og effektiv måde at gøre det på (Start uge 29 i 2005.
Vi ser frem til at ansætte de bedste holistiske behandlere på Klinik for Holistisk Medicin ApS/Sundhedshospitalet ApS; lønnen vil svare til startlønnen for læger.

På uddannelsen vil du også lære:
1. at uddanne nye holistiske læger/behandlere
2. ledelse af grupper og af dit team
3. forskning, kvalitativ og kvantitativ
4. journalskrivning, dokumentation og kvalitetssikring
5. markedsføring og formidling
6. økonomi og drift af egen virksomhed

Tag en snak med Søren på tlf. 33 14 11 13.

Comments are closed