3 Behandling af psykiske lidelser med holistisk medicin

Af Søren Ventegodt 2010-02-01

 

Hvis du oplever, at dit psykiske helbred er dårligt, fx at du ofte lider af angst, depression, mindreværd, koncentrationsproblemer, tvangstanker eller lignende, kan du måske have glæde af holistisk terapi.

Behandlingen går ud på at du, sammen med din behandler, undersøger hvad der er galt med dig. Igennem dybdegående samtaler vil du blive klogere på dig selv, og det at du lærer dig selv at kende er hele ideen med behandlingen.

Kropsterapi kan indgå i behandlingen, i den udstrækning at du oplever, at følelser, smerter, problemer mv. er knyttet til kroppen.

Men i udgangspunktet er behandlingen samtale terapi, der fokuserer på dine problemer som menneske.

Vi taler om alle sider af dit liv, dit sociale liv, dit studie- eller arbejdsliv, dit kærlighedsliv og dit sexliv. Det er frivilligt hvad du fortæller, og du behøver ikke at sige mere, end du selv har lyst til. Alt hvad du fortæller bliver behandlet fortroligt.

Hvis du ikke føler at behandlingen virker og at du får det bedre efter 3-5 ganges terapi, er holistisk terapi nok ikke effektiv for dig.

Klinikkens behandlingsstatistik viser at omkring hver anden patient, der har opsøgt os med psykiske problemer, er blevet hjulpet1 [link], og det er en statistik vi er meget stolte af. For det betyder nemlig at holistisk medicin er en af de mest effektive behandlingsformer, der findes ved psykisk sygdom.

Hvis du er meget syg, fx lider af skizofreni, vil din sandsynlighed for at blive hjulpet være mindre. Alligevel har vi set flere eksempler på at skizofrene patienter er blevet raske med holistisk medicinsk behandling2 [link]. Der er derfor også håb for dig, også selv om du er alvorligt, psykisk syg.

 

Ring og få en snak om dine muligheder for at blive hjulpet på telefon 33 14 11 13.

Du kan også skriv lidt om dine problemer til Søren Ventegodt på e-mail: ventegodt@livskvalitet.org.

Terapien koster 700 kr./behandlings session (50 min). Studerende får 50% rabat.

 

 

Videnskabelig dokumentation

Clinical Holistic Medicine er short-term psychodynamic psychotherapy kombineret med kropsterapi af Reich/Lowen/Marian Rosen type3-5. Holistisk terapi (mind-body medicin, body psychotherapy) er en effektiv behandlingsform ved fysiske, psykiske, eksistentielle og seksuelle problemer1,6-10, og der er ingen kendte væsentlige bivirkninger11.

Short-term psychodynamic psychotherapy er i klinisk kontrollerede studier (RCT)12 fundet effektiv ved behandling af

 • depressive disorders,
 • anxiety disorders,
 • post-traumatic stress disorder,
 • somatoform disorder,
 • bulimia nervosa,
 • anorexia nervosa,
 • borderline personality disorder,
 • Cluster C personality disorder, and
 • substance-related disorders

 

Al behandling sker som led i et forsøg med holistisk medicin i overensstemmelse med forskningsprotokollen for klinisk holistisk medicin13.

Alle artikler, der refereres her i forbindelse med behandling af psykisk syge lever op til Sundhedsstyrelsens krav til videnskabelig dokumentation for markedsføring af alternativ behandling.

 

 

Referencer

 1. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced mental illness. ScientificWorldJournal 2007;7:306-9.
 2. Clinical holistic medicine (mindful short-term psychodynamic psychotherapy complimented with bodywork) in the treatment of schizophrenia (ICD10-F20/DSM-IV Code 295) and other psychotic mental diseases. ScientificWorldJournal 2007;7:1987-2008.
 3. Reich W. [Die Function des Orgasmus.] Köln: Kiepenheuer Witsch, 1969. [German]low
 4. Lowen A. Honoring the body. Alachua, FL: Bioenergetics Press, 2004.
 5. Rosen M, Brenner S. Rosen method bodywork. Accessing the unconscious through touch. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2003.
 6. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced physical illness and chronic pain. ScientificWorldJournal 2007;7:310-6.
 7. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) in the treatment of experienced impaired sexual functioning. ScientificWorldJournal 2007;7:324-9.
 8. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Self-reported low self-esteem. Intervention and follow-up in a clinical setting. ScientificWorldJournal 2007;7:299- 305.
 9. Ventegodt S, Thegler S, Andreasen T, Struve F, Enevoldsen L, Bassaine L, et al. Clinical holistic medicine (mindful, short-term psychodynamic psychotherapy complemented with bodywork) improves quality of life, health, and ability by induction of Antonovsky-salutogenesis. ScientificWorldJournal 2007;7:317-23.
 10. Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. Clinical holistic medicine in the recovery of working ability. A study using Antonovsky salutogenesis. Int J Disabil Hum Dev 2008;7(2):219-22.
 11. Ventegodt S, Merrick J. Side effects and adverse events of non-drug medicine (nonpharmacological CAM). J Complement Integr Med, 2009; 6 (1) 1-32
 12. Leichsenring F. Are psychodynamic and psychoanalytic therapies effective?: A review of empirical data. Int J Psychoanal 2005;86(Pt 3):841-68.
 13. Ventegodt S, Andersen NJ, Kandel I, Merrick J. The open source protocol of clinical holistic medicine. J Altern Med Res 2009;1(2), 129-44.

Comments are closed