7 Behandling af nedsat studie- og arbejdsevne med holistisk terapi (oplevet studieevne/arbejdsevne)

Søren Ventegodt 2010-02-01

 

Mange mennesker føler ikke at de har deres fulde evne til at arbejde eller studere. De har ikke motivation, energi eller koncentrationsevne nok til at gøre det der skal til. Nogle gange er det fysiske smerter eller psykiske problemer som angst eller mindreværd, der forhindre et menneske i at yde hvad det kan.

Kigger man nærmere på de problemer der ligger bag nedsat arbejdsevne, finder man ofte mere grundlæggende eksistentielle vanskeligheder. Det drejer sig ofte om problemer med oplevelsen af at være en sammenhængende del af verden. Hvis man ikke ved hvem man selv er og hvad man er god til, er det også svært at finde sig til rette i et arbejds- eller studieliv.

Kuren er eksistentiel heling1. Hele livet som sådan trænger til et eftersyn; der er grundlæggende til der må rettes og korrigeres, for at få livet til at fungere og blomstre.

I Forskningsklinik for holistisk medicin og sexologi har vi siden 1996 arbejdet med oplevelsen af det gode arbejde; vi har kaldt det for arbejdslivskvalitet2. Vi har gennemført et stort antal projekter i danske og udenlandske virksomheder, hvor vi har hjulpet mennesker med at forbedre arbejdsevnen.

Siden år 2000 har vi også arbejdet individuelt med personer med nedsat studie- og arbejdsevne i klinikken, og vi har glædet os over at omkring hver anden, der har henvendt sig til os med dette problem, har fået det løst3.

Behandlingen har normalt taget et år, og 20 terapisessioner, svarende til en pris på 14.000 kr.

Ring og få en snak om dine muligheder for at blive hjulpet på telefon 33 14 11 13.

 

Behandlingen, som ikke har nogen væsentlige bivirkninger4, følger de etiske anbefalinger fra International Society for Holistic Health5.

Al behandling sker som led i et forsøg med holistisk medicin i overensstemmelse med forskningsprotokollen for klinisk holistisk medicin6.

 

 Referencer

  1. Ventegodt S. Bevidsthedsmedicin – set gennem lægejournalen. Copenhagen: Forskningscenterets Forlag, 2003.
  2. Ventegodt S. Arbejdslivskvalitet – at blive værdifuld for dig selv og din omverden. Copenhagen: Forskningscentrets Forlag, 1996.
  3. Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. Clinical holistic medicine in the recovery of working ability. A study using Antonovsky salutogenesis. Int J Disabil Hum Dev 2008;7(2):219-22.
  4. Ventegodt S, Merrick J. Side effects and adverse events of non-drug medicine (nonpharmacological CAM). J Complement Integr Med, 2009; 6 (1) 1-32
  5. de Vibe M, Bell E, Merrick J, Omar HA, Ventegodt S. Ethics and holistic healthcare practice. Int J Child Health Human Dev 2008;1(1):23-8.
  6. Ventegodt S, Andersen NJ, Kandel I, Merrick J. The open source protocol of clinical holistic medicine. J Altern Med Res 2009;1(2), 129-44.

Comments are closed