Bevidsthedens gave – Sommerkursus i livskvalitet og holistisk sundhed

 

Bevidsthedens gave

Undervisere: Søren Ventegodt og Pavlina Kordova
Sommerkursus i livskvalitet og holistisk sundhed – 5 dage på Kursusgården Elsebråne
Adresse: Elsebrånevägan 588-8, Asarum 37491, Blekinge
Pris 4500 kr. alt inklusive.
Ankomst søndag d. 16 juli fra kl. 16, afrejse lørdag d. 22 juli kl. 12. Undervisningen starter mandag kl 10:00 og slutter fredag kl 18:00.

 

The gift of consciousness, the beauty of life – Join the summer course in wonderful Blekinge, Sweden 2017 week 29, only 4500 DKK (click here)

 

Livet er for de fleste mennesker en rejse gennem mørke dale og svære tider indtil meningen med tilværelsen dæmrer og lykken kommer, først som en gæst og siden som en permanent følgesvend.

Hele verden er et under, skabt til at gøre denne livets underfundige rejse mulig.

Sammen vil vi udforske, hvad det vil sige at være helt og fuldt i live, helt tilstede, fri af fortidige sår og negative læringer. Vores menneskelige karakter, den maskuline og feminine seksualitet, vores mange intelligenser, livsformål og kærlighedspotentiale udforskes. I processerne hjælper vi alle hinanden.

Forvent et nært og åbent fællesskab med intense samtaler, følelser forløst gennem kropsterapi og holotropisk åndedrætsterapi, og erkendelsesarbejde støttet af tidslinjeterapi mm.

Velkommen til en uforglemmelig oplevelse på kursusgården Elsebråne i det skønneste af Sverige.

Skøn, vegetarisk mad. Medbring tøj til ture i naturen og sengetøj. Indlogering på enkelt/dobbelt værelse/dorm. 1500 kr. i rabat, hvis du deltager i arbejdsugen uge 28.

 

Her følger et detaljeret program, som dog kan blive ændret undervejs:

På dette kursus vil vi udforske alt, hvad der betyder noget i livet: kærlighed, seksualitet, din personlighed, fysiske, mentale og åndelige karakter, din livsopgave/ dit kernetalent og selve bevidsthedens natur.

Du vil blive hjulpet til at finde dine talenter og intelligenser, din indre kilde til helbredelse, til selvudforskning så du kan forstå dig selv bedre, alt med det formål at du skaber dig selv et bedre, lykkeligere og sundere liv.

Kærligheden og seksualiteten er de to grundlæggende kræfter i livet, og udforskningen af kærligheden og seksualiteten spiller en central rolle på sommerkurset. Ser du dybere ind i dig selv, vil du opdage, at disse to kræfter, som de fleste mennesker har svært ved, i virkeligheden er to sider af samme sag. Der er nemlig kun én grundlæggende livskraft, én universel bevidsthed, som vi er alle født ud af.

Dette kursus henvender sig til alle interesserede. Du behøver ingen formelle kvalifikationer, men du er godt hjulpet af en grundlæggende kærlighed til livet, en tørst efter sandhed, mod til at dele dig selv med andre, og af vilje til at udforske din egen indre dybde, således at du kan komme til en ny og bedre forståelse af dig selv.

En central del af kurset handler om vores karakter, som kan defineres som vores måde at forvalte vores livskraft på – vores magt over virkeligheden og os selv. Vi mennesker er magtfulde skabninger. Vores grundlæggende personlighedstype kommer af den måde, vi tidligt i livet har valgt at håndtere magt:

Enten går vi med magten: Vi overgiver os til kræfter der er større end os selv og bliver søde, kærlige, støttende – men ofte en smule dumme og afhængige.

Alternativt vælger vi at kontrollerer verden, hvilket gør os stærke, intelligente og viljestærke, men ofte koldt og hjerteløse.

En tredje mulighed er at vi vælger slet ikke at deltage i spillet om magten, hvilket sætter os fri, men med den pris at vi ofte bliver fjerne og uengagerede i verden.

Som voksne har vi mulighed for at forstå og dermed træde ud af vores begrænsende personlighed.

En anden ting som vi vil fokusere på, er vores livsopgave eller kernetalent:

I begyndelsen af ​​vores liv valgte vi også hvilken gave vi vil bringe til verden. Dette er ofte i spiritual filosofi kaldet vores ”livsformål” eller ”livsopgave”, og vi erkender gennem selvudforskning denne gave som vores centrale og store talent, derfor også kaldet ”kernetalentet”. Dette talent er som regel socialt, for dybt nede er vi sociale væsener. Vi er kærlighedsvæsener.

Når vi i begyndelsen af ​​livet har valgt vores livsformål, følger vores fysiske, mentale og åndelige karakter fra dette valg. Ud af vores karakter kommer alle vores tanker, og ud af vores smertefulde livssituationer kommer vores tro på disse tanker, og dermed etableres vores sind, personlighed og menneskelige begrænsninger.

Frihed er også et centralt begreb. Forståelse er nøglen til frihed. Kun en grundig forståelse for vores egen natur og livet vi er født af, kan bringe os tilbage til vores naturlige tilstand, hvor lykke, sundhed og intelligens erkendes som en naturlig del af vores store og iboende, menneskelige potentiale.

Vores personlighed, dvs. det som vi har lært om os selv og nu tror på, er vores virkelige begrænsning. Personligheden består ved et nærmere eftersyn af alle de negative overbevisninger, vi har samlet gennem livet. Vores vanemæssige tankegang, totaliteten af ​​alle vores overbevisninger, som bliver til vores livsmønstre, dominerer os helt og undertrykker livet i os. Sindet udsletter vores karakter og vore talenter.

Formålet med dette intensive 5-dages kursus er at hjælpe dig med at gå ud over dine egne begrænsninger, slippe alle falske overbevisninger, så du fra et sandt sted kan se dig selv og opleve, hvordan du virkelig er.

Når du kommer fra livet og ikke fra dit konditionerede sind, er du enkel, ægte, sand, stærk og fuld af livsglæde.

Mandag: Udforsk din personlighed – og gå videre: indse hvem du virkelig er!

Tirsdag: Kærlighed og seksualitet – de to grundlæggende kræfter i livet.

Onsdag: Din menneskelige karakter.

Torsdag: Dit største talent / Livsmission / Livsformål.

Fredag: Gå hinsides egoet – vær dit sande Selv, kærlig, bevidst og glad.

OBS: Vi vil bruge teknikker som holotropisk åndedræt, tidslinjeterapi, kropsterapi, psykodynamisk psykoterapi mv.

Lider du af en psykisk lidelse beder vi dig oplyse dette før kursusstart, og vi anbefaler at du søger din læges råd inden deltagelse. De metoder vi bruger er uden bivirkninger, men de kan intensivere en livskrise, så vær opmærksom på din egen sårbarhed og lad os vide, at du har særlige behov, så vi kan passe godt på dig.

 

Arbejdsuge uge 28 – gratis.

Kom og hjælp os på farmen ☺ Alle er velkomne, og deltager du i sommerkursus og eller meditationsuge får du 40% rabat.

Ankomst: Søndag d. 9 juli efter kl 16.00, afgang søndag d. 16 juli senest kl 12.00

 

Meditationsuge Elsebråne uge 30, Pris 3000 DKK

Vi arbejder med selvundersøgelse og overgivelse til alt hvad der er godt i livet, i traditionerne fra Gautama Buddha og Ramana Maharshi.

Instruktører: Søren Ventegodt og Pavlina Kordova

Skøn, vegetarisk mad. Medbring tøj til ture i naturen og sengetøj. Indlogering på enkelt/dobbelt værelse/dorm.

Ankomst: Søndag d. 23 juli efter kl 16.00, afgang lørdag d. 29 senest kl 12.00.

40% rabat hvis du deltog i abejdsugen.

Deltager du i sommerkurset kan du blive i weekenden uden beregning.

 

“Dit holistiske hospital” – Den Nye Bog

Dit holistiske hospital – om Elsebråne Retreat Center & Organic Farm

 af Søren Ventegodt

 

holistiskehospital

Du kan købe den her

 

Dit Holistiske Hospital. Om Elsebråne Retreat Center & Organic Farm.   Forfatter: Søren Ventegodt. Antal sider 204 (A4, tværformat, 4 farver). Pris (vejl.) 298 – kr. ISBN: 978-87-90190-46-0

 

RAPPORT FRA ET EKSPERIMENT – SØREN VENTEGODTS ALTERNATIVE SYGEHUS I SVERIGE

 

Den alternative/holistiske medicin, hvor man arbejde med krop og sind uden brug af kemiske lægemidler, bliver mere og mere populær i befolkning, i takt med at viden om pillernes begrænsede effekt og farlighed vokser. Hver anden dansker har i dag en kronisk lidelse, som han eller hun tager piller for, men lidelsen er netop kronisk fordi pillerne ikke helbreder, men alene mildner symptomer. Med alderen kommer de fysiske lidelser ofte, mens de psykiske lidelser ofte viser sig allerede tidligt i livet. Der er brug for alternative sygehuse, der med enkle midler kan hjælpe de mange med kroniske syge.

 

Elsebråne Retreat Center henvender sig til især unge mennesker med psykiske problemer, også alvorlig psykisk sygdom, som ønsker at få hjælp til at arbejde med at løse deres problemer på en stilfærdig måde, der ikke indebærer voldsomme diagnoser, tvang, medicinering og de andre belastende ting, som er velkendt fra psykiatrien. På dette center kan man bo, og det koster ikke særligt meget. For 200 kr. om dagen får man ophold, fortæring og terapi. Når det kan gøres så billigt er det fordi Retreat Centret samtidigt er et økologisk landbrug, hvor de unge hjælper til i produktionen. Kombinationen af et helbredelsessted for syge og en travl gård har vist sig at være en god ide. Der er intet så ondt som lediggang og netop meningsfuld beskæftigelse er det, som mange unge med problemer savner. En del af de unge er dog studerende, som bruger deres dagligdag på studier i stedet for fysisk arbejde. Denne gruppe får her hjælp til studierne i det omfang de har brug for det, og flere unge beboere på Elsebråne har fået akademiske grader. Nogle af de besøgende er her 14 dage andre halve år. Det er forskelligt hvad folk har brug for.

 

Bogen viser livet på det alternative hospital, og fortæller om de oplevelser som brugerne har af stedet. Der er også kapitler der giver en letforståelig indføring i holistisk terapi.

 

Elsebråne Retreat Center & Organic Farm er et eksperiment. Bogen er den første rapport fra forsøget, som altså ser ud til at gå godt. Den inviterer dig, som er ung og behøver et sted at være i fred og hele sår på krop og sjæl, til at komme.

 

Det er et hospital i den gamle betydning af ordet, nemlig et ”herberg for fattige fremmede eller pilgrimme”.   I. Hospital, et. Høysg.AG. 40. flt. -er. (ænyd. hospital(e), (o)spital, glda. hospitale, æda. spital, sv. no. hospital (fsv. spital), oldn. spitall, spitali, eng. hospital, ty. hospital (spital, spittel), mnt. spetal, spittal; egl. n. af lat. hospitalis (se II. hospital), brugt om herberg for fattige fremmede ell. pilgrimme; opr. sa. ord er (artiklen er forkortet – se hele artiklen i ODS)

 

Den holistiske terapi arbejder med alle sider af livet, krop sind og sjæl. Den inviterer til at man lære sig selv bedre at kende. Det er et sted hvor man trænes i at kunne leve sammen med andre og hvor man udvikler selvdisciplin og motivation nok til at kunne passe et studie eller arbejde. Men først og fremmest et sted hvor man gør op med sine negative holdninger til sig selv og livet – de holdninger, der er den direkte årsag til de fleste af vores fysiske, psykiske og eksistentielle problemer. Det, der kendetegner de negative holdninger er at de ikke er sande. De stammer fra vores personlige historie, fra vores barndoms læring.

 

Man kan derfor også sige, at Elsebråne er et sted man kommer for at finde sandheden om sig selv og livet. I den forstand er de, som kommer her mere ”pilgrimme” end de er ”fattige fremmede”, skønt fattige, det er de fleste af Elsebrånes beboere også. Men bare fordi man ikke har penge kan man godt være lykkelig. Og netop det at blive et lykkeligt menneske er det egentlig mål for alle der komme og bor på Elsebråne.

 

”Mennesker med god livskvalitet er ikke sindssyge, det ene udelukker ganske enkelt det andet” siger Søren Ventegodt.

 

Kontakt: Søren Ventegodt ventegodt@livskvalitet.org Telefon 20 66 67 66